ACASA

CONSULTANTA FONDURI EUROPENE - PROIECTARE INDUSTRIALA - MANAGEMENT DE PROIECT
Solutii finantare fonduri europene

Accesare fonduri europene

2000-LCH

PARTENERUL DUMNEAVOASTRA DE INCREDERE

CONSULTANTA FONDURI EUROPENE

Totul sub o singura umbrela. Sprijinim intreprinzatorii in accesarea fondurilor europene nerambursabile prin oferirea de servicii de consultanta la un nivel ridicat. Suntem alaturi de clientii nostril in toate fazele proiectului:

 • de la identificarea solutiei de finantare la scrierea si depunerea proiectului;
 • de la stabilirea fluxului de productie la punerea in functiune;
 • de la semnarea contractelor de finantare la verificarea implementarii proiectului in conformitate cu metodologia finantatorului.

PROIECTARE CONSTRUCTII INDUSTRIALE
Va oferim servicii de proiectare complexa de arhitectura, rezistenta, instalatii electrice, sanitare, termice, frig si ventilatie materializand o idee intr-un proiect viabil . Suntem orientati spre client si cautam sa imbinam personalitatea si nevoile acestuia vis-a-vis de proiect cu experienta nostra astfel incat rezultatul sa fie unul optim din punct de vedere cost-beneficiu. Proiectele 2000-LCH respecta normele legislatiei in vigoare si se ghideaza dupa principii tehnice bine definite, in realizarea lor folosind soft-uri moderne si echipamente de ultima generatie, totul fiind confirmat prin implementarea sistemului de management integrat al calitatii, protectiei muncii si mediului.

MANAGEMENT DE PROIECT

 • Implementare proiecte cu finantare europeana. Oferim servicii complete privind managementul proiectelor cum ar fi: intocmire dosare de achizitii, caiete de sarcini, supervizare licitatii, evaluare oferte, realizare cereri de rambursare, asistenta la vizitele pe teren ale reprezentantilor autoritatilor finantatoare, etc.
 • Implementare proiecte in domeniul constructiilor civile si industrial. In acest domeniu oferim servicii de management de proiect pentru constructii noi sau modernizari constand in management subcontractori, site management, management de contract, supervizare tehnica, dirigentie de santier etc.
SERVICII CONEXE

 • Realizare studii de impact;
 • Realizare documentatii avize / acorduri;
 • Realizare expertize tehnice constructii si instalatii;
 • Realizare studii geotehnice, topografice si hidrotehnice;
 • Realizare audit energetic;

 

De ce sa alegi colaborarea cu 2000-LCH

UNICITATEA 2000-LCH vine din faptul ca ne-am specializat in realizarea de proiecte pentru accesarea fondurilor europene, activand in acest deomeniu de peste 18 ANI, fiind printre putinele societati de profil care ofera totodata si servicii de proiectare proprii si management de proiect.

Am fost ALEGEREA a peste 180 BENEFICIARI PRIVATI ca partener de incredere in demersurile lor  in  accesarea de fonduri europene nerambursabile. Indiferent de tipul de proiect, elaboram pentru dumneavoastra intreaga documentatie necesara pentru solicitarea finantarii, obtinerea autorizatiilor si avizelor necesare și implemntarea proiectului.

AVANTAJUL contractarii serviciilor 2000-LCH vine din faptul ca oferim SOLUTII COMPLETE fara a apela la colaborari externe care sunt greu de gestionat si coordonat.
Alte motive….
– echipa proprie formata din consultanti cu experienta
– echipa proprie formata din ingineri proiectanti cu experienta: arhitecti, structuristi si instalatori
– garantam eligibilitatea proiectelor
– nu incheiem contracte de consultanta decat daca suntem siguri ca proiectul este eligibil
– nu incheiem contracte de consultanta decat daca proiectul are o sansa reala de selectare
– inainte de semnarea contractului de consultanta explicam clientului toate riscurile pe care si le asuma
– nu percepem onorarii pentru discutiile preliminare incheierii contractului de consultanta
– la stabilirea temei de proiectare propunem cel putin 3 solutii diferite pentru constructii si utilaje tehnologice
– oferim asistenta pe perioada de implementare si monitorizare a proiectului

Garantarea eligiblitatii proiectului prin contract
100%
Garantia punctajului obtinut
100%
Asistenta pana la punerea in functiune
100%
Consultanta fonduri europene

Consultanta accesare fonduri europene

In 2000 am fost primii.

Acum suntem cei mai buni.

SECRETUL SUCCESULUI

Coordonarea intregului proces de realizare a proiectului:

 • Analiza propunerii de investitii
 • Identificarea fondului nerambursabil
 • Prezentarea cerintelor ghidului solicitantului si a punctajului obtinut de proiect catre client impreuna cu obligatiile care trebuiesc asumate in urma semnarii contractului de finantare
 • Semnarea contractului de prestari servicii consultanta si proiectare
 • Prezentarea catre client a temei de proiectare complete in 3 variante constructive diferite cu costuri si beneficii
 • Insusirea de catre client a temei de proiectare
 • Realizarea documentatiei pentru certificatul de urbanism
 • Realizarea documentatiilor de avize si acorduri
 • Realizarea cererii de finantare si a intregii documentatii necesare pentru depunerea proiectului de accesare fonduri
 • Asistenta pe perioada de verificare a proiectului depus
 • Semnarea contractului de finantare de catre client
 • Realizarea documentatie autorizatie de constructive (DTAC)
 • Realizarea Proiectului Tehnic (PT) de constructie cu detalii de executie (DDE) incluse
 • Realizare caiete de sarcini si dosare de achizitie
 • Analiza preturilor ofertate si prezentarea beneficiarului a unui raport detaliat asupra rezonabilitatii acestora insotit de oferte din propria baza de date
 • Instruirea beneficiarului si a ofertantilor castigatori cu privire la procedurile de lucru in cadrul proiectelor derulate prin fonduri europene
 • Instruirea dirigintelui de santier cu privire la modul de urmarire a proiectului si a actelor ce trebuiesc intocmite
 • Instruirea constructorului cu privire la etapele constructiei si a tehnologiilor folosite
 • Participarea la fazele determinante ale lucrarilor
 • Realizarea cererilor de plata
 • Coordonarea personalului beneficiarului cu privire la procedurile ce trebuiesc urmarite pe intreg parcursul derularii proiectului
 • Asistenta la punerea in functiune (PIF) a investitiei
 • Asistenta la realizarea Cartii Tehnice a Constructiei

DESPRE NOI

PROFESIONALISM - CALITATE - EXIGENTA - PRAGMATISM - INOVARE
SOLUTIA COMPLETA PENTRU DEZVOLTAREA AFACERII DVS.

MISIUNE

2000-LCH se angajeaza sa ofere clientilor sai solutii complexe si competitive privind proiectarea de arhitectura si inginerie si consultanta financiara si management pentru dezvoltare de investii prin transfer tehnologic si know-how. 

VIZIUNE

2000 LCH isi asuma sa fie lider de varf in proiectarea de calitate prin pregatirea continua a propriilor angajati in vederea eficientizarii economiei;
Sa asigure protectia mediului in cadrul fiecarui proiect realizat;
Sa promoveze stiinta, cercetarea si tehnologiile avansate si sa le disemineze catre client.

SCOP

Scopul nostru este sa furnizam servicii de consultanta, proiectare, management de proiect si asistenta tehnica la o calitate si complexitate net superioare concurentei.

ROL

Rolul societatii noastre este:

– obtinerea de fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea activitatii clientilor nostri;
– proiectarea durabila a constructiilor si asigurarea cadrului legal cu privire la autorizarea activitatilor ce urmeaza a fi desfasurate in cadrul acestora;
– consilierea si urmarirea clientilor pana la punerea in functiune a investitiilor proiectate si rambursarea tuturor cheltuielilor
– promovarea unor relatii de competitie stransa, deschisa si loiala cu toti concurentii nostri.

2000 LCH

OBIECTIVE

Obiectivele firmei sunt:
PROFESIONALISMUL – analizam in detaliu toate nevoile clientului si propunem solutiile cele mai eficiente care sa-i asigure o dezvoltare durabila;
CALITATEA – am implementat si mentinem rigoarea standardelor de calitate – ISO 9001:2008, protectia mediului – ISO 14001:2004 si sanatatea si securitatea muncii – ISO 18001:2007 in cadrul tuturor proiectelor realizate;
EXIGENTA – anual facem investitii in achzitia de STANDARDE, STAS-uri si NORMATIVE care sa asigure un nivel inalt de calitate al constructiilor proiectate;
PRAGMATISMUL – evaluam continuu valoarea practica a investitiilor propuse prin realizarea unei analize cost-beneficiu complete;
INOVAREA – studiem cele mai noi tehnologii disponibile pe piata si le integram cu success in proiectele noastre;

VALORI

Responsabilitate: fata de parteneri, de oameni, de bani si de resurse;
Diversitate: Oferim mijloacele pentru a asigura diversitatea culturala, competenta profesionala si responsabilitatea civica;
Respect: Incurajam respectul, umanismul si integritatea in relatiile dintre persoane;
Responsabilitate fata de societate, contribuind la binele sau social, cultural, politic, estetic si economic;
Incredere: onestitate profesionala, libertate si integritate;
Integrarea: sa fim o comunitate diversificata si multi-disciplinara, care trateaza toate persoanele cu corectitudine si respect, ofera siguranta, sprijin si un mediu prietenos pentru angajati si client;
Sinceritate si transparenta: suntem devotati celor mai inalte standarde ale conducerii afacerilor cu integritate, onestitate si transparenta;

Vreti sa dezvoltati o afacere sigura si puternica?

2000 LCH va pune la dispozitie toate informatiile necesare accesarii de fonduri europene nerambursabile
in paralel cu solutii complexe de proiectare constructii si transfer know-how.

Vezi oportunitati finantare

2000-LCH
CREAT PENTRU 1000 DE ANI

Cateva informatii din interior

Singur scop – SUCCESUL
Milioane Euro valoare proiecte implementate
Proiecte realizate
Ani experienta

SERVICII

CONSULTANTA FONDURI EUROPENE - PROIECTARE INDUSTRIALA - MANAGEMENT DE PROIECT

Consultanta fonduri europene

 • Analiza cerinte beneficiar
 • Identificare posibilitati de dezvoltare
 • Prezentare client fonduri nerambursabile prezente si viitoare
 • Analiza eligibilitate proiect si calcul punctaj maxim ce poate fi obtinut
 • Intocmire cerere de finantare
 • Intocmire memoriu justificativ (MJ)
 • Intocmire studiu de fezabilitate (SF)
 • Intocmire plan de afacere
 • Intocmire analiza de piata
 • Intocmire analiza cost-beneficiu
 • Intocmire caiete de sarcini
 • Identificare furnizori
 • Intocmire cereri de oferta
 • Intocmire dosare de achizitie
 • Asistenta analiza oferte primite
 • Asistenta intocmire rapoarte de selectie
 • Intocmire cereri de plata / rambursare
 • Indrumare respectare cadru legal

Proiectare industriala

 • Stabilire tema de proiectare
 • Prezentare 3 variante constructive catre client
 • Intocmire Documetatie Certificat de Urbanism si avize / acorduri
 • Expertiza tehnica asupra cladirilor si instalatiilor existente
 • Elaborare documentatii PUZ si PUD
 • Intocmire Proiect Tehnic Autorizare Construire (DTAC) / Demolare (DTAD) / Organizare Santier (DTOE)
 • Intocmire Proiect Tehnic constructive (PT) cu Detalii de Executie incluse (DDE) pentru toate specialitatile: Arhitectura, Structura (Rezistenta), Instalatii electrice, termice, sanitare, canalizare, ventilatie, tratare aer, curenti slabi, gaze, canalizare, flux tehnologic si montaj utilaj
 • Intocmire caiete de sarcini
 • Intocmire breviare de calcul
 • Intocmire devize de lucrari (estimari costuri)
 • Verificare tehnica a proiectului
 • Audit energetic

Management de proiect

 • Stabilire roluri si responsabilitati in cadrul proiectului
 • Stabilire si urmarire termeni de executie
 • Elaborare plan de lucru detaliat
 • Coordonare factori implicati in proiect
 • Analiza de risc
 • Monitorizare executie
 • Intocmire rapoarte de progres
 • Asistenta beneficiar in relatia cu Autoritatea de management
 • Analiza conformitate documente emise de alti participanti la realizarea proiectului
 • Asistenta la punerea in functiune
 • Participare la fazele determinante ale constructiei
 • Urmarire trasabilitate materiale folosite
 • Verificare calitate materiale folosite (conform STAS / STANDARDE in vigoare)
 • Asistenta intocmire carte tehnica a constructiei
 • Probe tehnologice
Calitatea nu este niciodată un accident, este intotdeauna rezultatul unui efort de inteligenta.

– Jhon Doe –

Proiectul Pas cu Pas – Workflow

1

Identificare investitie

 • Stabilire tema de investie
 • Identificare solutie de finantare
 • Semnare contract prestari servicii consultanta, proiectare tehnica, management de proiect
2

Planificare

 • Incadrarea in termenii de predare a documentiilor
 • Obtinere avize si autorizatii
 • Predare proiect si semnare contract de finantare
3

Proiectare

 • Realizare proiect tehnic
 • Verificare MLPAT
 • Obtinere autorizatie constructie
4

Implementare

 • Realizare proceduri achizitie
 • Realizare lucrari de constructie si achizitie utilaje
 • Realizare cereri de plata / rambursare
 • Punere in functiune

FONDURI EUROPENE

Prezentare oportunitati de finantare din fonduri europene nerambursabile
PERIOADA 2014-2020
FONDURI
BENEFICIARI PRIVATI

Oportunitati finantare beneficiari privati

Click aici pentru detalii

FONDURI
BENEFICIARI PUBLICI

Oportunitati finantare beneficiari publici

Click aici pentru detalii

FONDURI
ONG-uri

Oportunitati finantare ONG-uri

Click aici pentru detalii

LISTA COMPLETA A OPORTUNITATILOR DE FINANTARE

AFISEAZA

Accesarea fondurilor europene
Alegerea intreprinzatorilor

2000-LCH – Partenerul dvs. de incredere
16 ANI experienta in scrierea proiectelor cu finantare europeana

PORTOFOLIU

Portofoliul complet de proiecte realizate de societatea noastra pana in prezent.
Lista poate fi vizualizata integral sau in functie de programul de finantare

CONTACT

Va mutumim anticipat pentru interesul aratat fata de serviciile oferite de compania noastra.
Va asiguram ca cererea dvs. va fi tratata cu maxim de profesionalism.
Elaborarea raspunsului se face in maxim o zi lucratoare de la data transmiterii cererii.

Vrei sa-ti dezvolti afacerea? Atunci sigur iti identificam o linie de finantare

Informatii societate

Nr. Reg. Com. :J40/4169/2000
CUI: RO12968877
Sediu social: Calea Calarasilor, nr 172, bl 57, sc 1, et 7, ap 27, sector 3, Bucuresti
Punct de lucru: Calea Calarasilor, nr 167, bl 39, sc 1, et 8, ap 34, sector 3, Bucuresti
Capital social: 200 RON
IBAN cont bancar:RO24RNCB0074029224140001
Deschis la BCR – sector 3
Data infiintarii societatii: 03.05.2000

 1. VIZITEAZA-NE

  Vrei sa vezi cum aratam, cum lucram, ce facem si cum facem sau doar sa ne cunosti?
  Te asteptam in:
  Calea Calarasi 167, bl 39, sector 3, Bucuresti

 2. TELEFON

  Mobil: +4 0732.122.640 || Fix / Fax: +4 021.326.51.86